PRESSEMELDING: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab tildeler Jan Faye Braadland, Sandefjord DKNVS Minnemedaljen i gull for 2021

Minnemedaljen tildeles som et hederstegn til personer som, fortrinnsvis utenfor ordinært profesjonelt arbeidsforhold, har dokumentert ekstraordinær entusiasme og engasjement, kreativitet og utholdenhet, innen kulturskaping, kulturbevaring og kulturformidling i vid forstand og i tråd med DKNVS formål og idealer.

Jan Faye Braadland
Foto: Essi Frydenlund

Jan Faye Braadland er cand. mag og forfatter av både skjønn- og faglitterære artikler og bøker. I 1982 debuterte han med den selvbiografiske romanen «Mannen i månen» på Pax Forlag. Ti år senere etablerte han forlaget Tekstforlaget.

Braadland mottar Minnemedaljen for sitt over 30 år lange arbeid med å samle, kopiere og systematisere materiale og skrifter etter sin tippoldefar, folkeminnesamleren Andreas Faye (1802-1869), som var en betydelig historiker i sin samtid.

Faye skrev den første pedagogiske lærebok for seminarister og den første folkeminneboken i norsk litteratur med "Norske Sagn" fra 1833.

Det innsamlede materialet har Braadland utgitt i en rekke skrifter og artikler. Med den nyopprettede websiden andreasfaye.no og på sosiale medier, https://www.facebook.com/sagnsamleren, fortsetter Braadland å formidle sin tippoldefars verk til et bredere publikum utenfor akademia.

Både Braadlands private Faye-arkiv og hans formidling av Faye-relatert stoff er av stor verdi og betydning for videre forskning på en rekke områder innen humaniora og samfunnsfag.

Det kongelige Videnskabers Selskab ble dannet i 1760 for fremme og formidling av vitenskap gjennom foredrag og publikasjoner. Vi deler ut prisene Det kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige pris til yngre forskere og Gunnerusprisen og støtter vitenskapelige prosjekter gjennom fond og legater. Kontaktperson: Generalsekretær Kristian Overskaug, kristian.overskaug@dknvs.no, mobil: 995 76 444.

Les mer om minnemeldaljen her