Styret i Andreas Faye-selskapet

Følgende styre ble valgt på selskapets årsmøte 5. oktober 2022:

Leiar Ernst Håkon Jahr (eitt år)

Styremedlemmer Hilde Inntjore (to år), Kristin Havstad (eitt år) og Terje Bodin Larsen (to år).

Selskapet har fått desse to utnemningane: Knut Holt Sandblost (Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand) for eitt år og Snorre Dag Øverbø (Kuben-Aust-Agder museum og arkiv) for to år.

Stiftingsmøtet valte desse varamedlemmene for eitt år: Jan Kløvstad (som blir sekretær) og Jacob Andreas Faye-Biseth.

Frå Kuben er Kristoffer Vadum utnemnt som varamedlem. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand utnemner varamedlem for Knut Holt Sandblost.

Print Friendly, PDF & Email