Andreas Faye-selskapet – Halvårsbrev sommaren 2023

I april fekk vi som kjent endeleg organisasjonsnummer, etter lang tid med kommunikasjon med

Andreas Faye. Blyanttegning av Siegwald Johannes Dahl, datert Holt 23.09.1848; Oslo Museum, inventarnr. OB.02213

Brønnøysundregistra. Da kunne vi også få bankkonto. Det har mange av medlemmene fått med seg, og betalt medlemskontingent kr 350. Vi har konto 2907.25.42051 i Agder Sparebank. Merk innbetalinga med namnet ditt og år.

Betalt medlemskontingent gir store fordelar:
Du får gratis årbok utdelt på årsmøtet 5. oktober kl 1800 på Kuben – Aust-Agder museum og arkiv. Og du får rabatt på dei gode biografiane Ernst Håkon Jahr har skrive:
Ernst Håkon Jahr: Andreas Faye. Nybrottsmannen. Med bibliografi og ikonografi ved Jan Faye Braadland. Vanleg pris 590 kr – MEDLEMSPRIS 413 kr
Ernst Håkon Jahr: Andreas M. Feragen. Skolemesternes konge.
Vanleg pris 395 kr. MEDLEMSPRIS 277 kr
For begge bøkene er vanleg pris 985 kr, og MEDLEMSPRIS 690 kr.

 

Så langt vi kan, skal vi få levert bøkene utan at du må betale frakt. Om du betaler meir enn årspengane, er det fint om du sender eit skjermbrev til jan.klovstad@venstre.no med summen du har betalt og kva den dekker. For eksempel Årspengar og begge bøkene 1040 kr. Eller Årspengar og Faye-boka 763 kr.

 

Årsmøte og åpent møte
Torsdag 5. oktober på Kuben – Aust-Agder museum og arkiv, kl 1800-1900, har vi årsmøte i Andreas Faye-selskapet.
Kl 1900 same kveld har vi åpent møte, der årets Fayeforelesing er ved Ernst Håkon Jahr: Andreas Fayes betydning for Arendal.

 

Årboka
Den første årboka vår er under arbeid. Redaktørane Ernst Håkon Jahr og Terje Bodin Larsen samlar stoff. Frå innhaldet nemner vi Arne Bugge Amundsens Faye-forelesing frå oktober 2022 om Andreas Faye som historikar, fleire av artiklane æresmedlem Jan Faye Braadland har samla/skrive og lagt ut på www.andreasfaye.no og facebook, Ernst Håkon Jahr om det eldste orgelet i Holt kyrkje, arbeidet som førte fram til danning av Andreas Faye-selskapet, årsmelding, vedtekter – og fleire omtalar av relevante bøker.

 

Andreas Fayes dagbøker
Arbeidet med Andreas Fayes dagbøker 1818-1832 har god redaksjonell fremdrift. Bind I omhandler Andreas Fayes tid som latinskoleelev på Drammens lærde Skole i hjembyen Drammen fra 1818 til 1823, og er av stor kulturhistorisk verdi på flere plan både lokalt og nasjonalt. Redaktør Jan Faye Braadland, som arbeider på oppdrag for Det norske språk- og litteraturselskap (NSL), har hatt som mål å fullføre utgivelse av Bind I høsten 2023 på den digitale plattformen bokselskap.no i regi av Nasjonalbiblioteket. Han er imidlertid nå i forhandlinger om å få på plass en forlagsavtale om en parallell, trykt utgave av dagboken som krever ekstern finansiering. Dette kan ta noe tid, og det er derfor mulig at utgivelsen av Bind I av dagbøkene vil bli noe forsinket og må utsettes til våren 2024. Redaktøren har likevel fortsatt håp om digital og trykt utgivelse allerede til høsten.

Print Friendly, PDF & Email