Andreas Faye-selskapet – Halvårsbrev desember 2023

Tekst_ God jul! skrevet med røde bokstaver
Gode medlemmer,

i dette halvårsbrevet legg vi ved årsmøteprotokollen fra 5. oktober. Det var godt frammøte både på årsmøtet og på foredraget Ernst Håkon Jahr heldt om Andreas Fayes betydning for Arendal. Foredraget kjem i årboka for 2024.

Andreas Faye. Blyanttegning av Siegwald Johannes Dahl, datert Holt 23.09.1848; Oslo Museum, inventarnr. OB.02213

Årets årbok blei presentert. Styret har vedtatt at medlemmer som vil kjøpe ekstra årbøker, får desse for kr 250 pr bok. Godt gåvealternativ, til jul og heile året.

«..en fortjent plass i galleriet av 1800-tallets betydningsfulle norske samfunnsbyggere»

I Nordisk Tidskrift har John Ole Askedal omtale av Nybrottsmannen Andreas Faye. «Ernst Håkon Jahrs og Jan Faye Braadlands Faye-biografi gir vesentlige bidrag til forståelsen av 1800-tallets embedsmannskultur og tidlige faser av fagfeltene norsk historie- og folkeminneforskning og pedagogikk. Biografien korrigerer tidligere overfladiske og negative vurderinger av Fayes virke og lar ham innta en fortjent plass i galleriet av 1800-tallets betydningsfulle norske samfunnsbyggere.»

Denne omtalen er også lagt ut her: Andreas Faye – Historiker og folkeminnesamler (1802–69)

facebook har vi eiga side: Andreas Faye-selskapet | Facebook Er du på facebook og vil vere med i gruppa, send ein  e-post til kristin.johanne.havstad@arendal.kommune.no eller i Messenger på facebook.

Verv ein medlem, eller fleire: Betalt medlemskontingent gir store fordelar:

Du får gratis årbok utdelt på årsmøtet 5. oktober kl 1800 på Kuben – Aust-Agder museum og arkiv kvart år. Og du får rabatt på dei gode biografiane Ernst Håkon Jahr har skrive:

Ernst Håkon Jahr: Nybrottsmannen Andreas Faye. Med bibliografi og ikonografi ved Jan Faye Braadland. Vanleg pris 590 kr – MEDLEMSPRIS  413 kr

Ernst Håkon Jahr: Andreas M. Feragen. Skolemesternes konge.

Vanleg pris 395 kr. MEDLEMSPRIS 277 kr

For begge bøkene er vanleg pris 985 kr, og MEDLEMSPRIS 690 kr.

Så langt vi kan, skal vi få levert bøkene utan at du må betale frakt. Om du betaler meir enn årspengane, er det fint om du sender eit skjermbrev til jan.klovstad@venstre.no med summen du har betalt og kva den dekker. Hugs alltid å skrive namnet ditt  på innbetalingane.

Beste helsing Andreas Faye-selskapet ved sekretær Jan Kløvstad

 


Andreas Faye-selskapet, sekretær Jan Kløvstad, Molandsveien 824, 4849 Arendal jan.klovstad@venstre.no 91 80 82 56 Bank: 2907.25.42057 i Agder Sparebank Organisasjonsnummer: 930023965

Print Friendly, PDF & Email