Medlemskap

Vil du bli medlem i Andreas Faye-selskapet?

Medlemskap: kr 350
Familiemedlemsskap:  kr 500

Institusjonsmedlem: kr 700

Årskontingent gir

  • gratis årbok
  • gratis adgang til den årlige Andreas Faye-forelesinga 5. oktober,
  • nyhetsbrev to ganger i året, mulighet til å gjøre viktig kulturhistorisk arbeid – og få rabatt på de to bøkene “Nybrottsmannen Andreas Faye” av Ernst Håkon Jahr med bibliografi og ikonografi ved Jan Faye Braadland og “Skolemesternes konge – Andreas M. Feragen” av Ernst Håkon Jahr.

Kontakt Jan Kløvstad, e-post: jan.klovstad@venstre.no

Figur 1. Sogneprest Andreas Faye 1842. Maleri av H.J.F. Berg i sakristiet, Holt kirke. Foto: Knut Benjamin Aall

Agder Sparebank,
konto 2907.25.42051

Nyhetsbrev

Halvårsbrev nr 1, desember 2022
Halvårsbrev nr 2, juni 2023
Halvårsbrev  nr 3, desember 2023

Print Friendly, PDF & Email