Om Andreas Faye-selskapet

Selskapet blei stifta på Kuben, Aust-Agder museum og arkiv tirsdag 8. mars 2022.

Andreas Faye-selskapet er et ideelt selskap med formål å spre og fordjupe kunnskap om Andreas Faye, hans liv og virke.

Selskapet skal arbeide for formålet ved å:

  • bidra til å bevare og løfte fram arven etter Andreas Faye
  • gi ut skrifter av og om Andreas Faye, m.a. gjennom ei årbok
  • arrangere foredrag og studiebesøk i tilknytning til selskapets formål
  • arbeide for at andre minner etter Andreas Faye blir tatt vare på.

Selskapet er geografisk plassert på KUBEN, Aust-Agder Museum og Arkiv IKS, Arendal (fork. AAma).

Print Friendly, PDF & Email