Omfattende biografi om «gründeren» Andreas Faye

En ny anmeldelse av Ernst Håkon Jahrs biografi om «Nybrottsmannen Andreas Faye» (2021) stod på trykk i det siste heftet av NORDISK TIDSKRIFT för vetenskap, konst och industri 3/2023, et tradisjonsrikt tidsskrift som har vært utgitt av den Letterstedtska föreningen i Stockholm siden 1878. Som sluttord til anmeldelsen skriver John Ole Askedal:

«Ernst Håkon Jahrs og Jan Faye Braadlands Faye-biografi gir vesentlige bidrag til forståelsen av 1800-tallets embedsmannskultur og tidlige faser av fagfeltene norsk historie- og folkeminneforskning og pedagogikk. Biografien korrigerer tidligere overfladiske og negative vurderinger av Fayes virke og lar ham innta en fortjent plass i galleriet av 1800-tallets betydningsfulle norske samfunnsbyggere.»

Les hele anmeldelsen her

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen en kommentar