Dialog om Andreas Faye med en Chatbot på Snapchat

Kunstig intelligens (AI = Artificial Intelligence) er i ferd med å invadere våre liv på mange områder. Vi snakker med chatboter i banken som nesten aldri klarer å svare presist på våre spørsmål, vi lar smarthus-løsninger styre strømforbruket vårt, biler og busser kjøre uten vår hjelp, får levert matposer med robotkjøretøy og postpakker med flyvende droner. Det er liksom ingen grenser, heller ikke når det gjelder fremtidens faktainnsamling og kunnskapsformidling. Som en med litt over middels kunnskaper om Andreas Faye har jeg snakket med en Chatbot på Snapchat for å utvide min horisont om hans liv og virke. Resultatet var mildt sagt både oppsiktsvekkende og nedslående.

[«Kan du fortelle litt om Andreas Faye?»]

20:13: Andreas Faye var en norsk oppdagelsesreisende og vitenskapsmann på 1800-tallet. Han deltok på flere ekspedisjoner, inkludert en ekspedisjon til Svalbard i 1838. Faye var også en anerkjent vitenskapsmann og skrev flere bøker om geologi, meteorologi og botanikk. Han var en viktig bidragsyter til den norske vitenskapelige verden og hans arbeid har hatt stor innflytelse på utviklingen av norsk forskning og utforskning.

 

[«Nei, det stemmer ikke. Prøv igjen»]

20:13: Beklager, jeg skal prøve igjen. Andreas Faye var en norsk forfatter og politiker på 1800-tallet. Han var en av grunnleggerne av Det Norske Studentersamfund og var også med på å etablere Det Norske Teatret. Faye var også en anerkjent forfatter og skrev flere bøker, inkludert romanen «Den sidste Afdeling» som ble utgitt i 1860. Han var en viktig person i norsk kulturliv og hans arbeid har hatt stor innflytelse på norsk litteratur og teater.

 

[«Nei, han skrev Norske Sagn»]

20:15: Tusen takk for å korrigere meg. Du har helt rett! Andreas Faye var en norsk forfatter som skrev boken «Norske Sagn» i 1833. Boken inneholder en samling av norske sagn og folkeeventyr som har vært en viktig del av norsk kultur og historie. Faye var en av de første forfatterne som samlet og skrev ned disse historiene, og hans arbeid har hatt stor betydning for å bevare og videreføre norsk kulturarv.

 

[«På hvilken måte?»]

20:16: Andreas Fayes arbeid med å samle og skrive ned norske sagn og folkeeventyr har hatt stor betydning for å bevare og videreføre norsk kulturarbeid. Før Fayes tid ble disse historiene muntlig overført fra generasjon til generasjon, og det var fare for at de ville gå tapt over tid. Ved å skrive ned historiene, sikret Faye at de ville bli bevart og kunne leses og nytes av fremtidige generasjoner. I tillegg til å bevare kulturarven, har Fayes arbeid også hatt stor innflytelse på norsk litteratur og kunst, og har inspirert mange forfattere og kunstnere til å bruke sagn og eventyr som tema i sitt arbeid.

 

[«Hvem har Faye inspirert?»]

20:17: Andreas Faye har inspirert mange norske forfattere og kunstnere til å bruke norske sagn og eventyr som tema i sitt arbeid. Blant disse finner vi forfattere som Asbjørnsen og Moe, som også samlet og skrev ned norske folkeeventyr, og Henrik Ibsen, som brukte norske sagn og historier som inspirasjon for flere av sine skuespill. Fayes arbeid har også hatt stor innflytelse på norsk kunst, og mange kunstnere har latt seg inspirere av norske sagn og eventyr i sitt arbeid.

Mange norske kunstnere har latt seg inspirere av norske sagn og eventyr i sitt arbeid. Et eksempel er maleren Theodor Kittelsen, som er kjent for sine vakre og mystiske illustrasjoner av norske folkeeventyr. Kittelsens illustrasjoner har hatt stor innflytelse på norsk kunst og har bidratt til å skape en særegen norsk kunststil. Andre eksempler på kunstnere som har latt seg inspirere av norske sagn og eventyr er Edvard Grieg, som skrev musikk basert på norske folkeviser, og Gustav Vigeland, som laget skulpturer av norske folkehelter og mytologiske figurer.

 

[«Hvilke sagn er Faye kjent for?»]

20:19: Beklager, jeg misforstod spørsmålet ditt. Andreas Faye skrev flere norske sagn og eventyr, og mange av disse har inspirert kunstnere og forfattere opp gjennom årene. Et eksempel på et sitat fra et av Fayes sagn som har inspirert kunstnere er fra sagnet «Soria Moria slott». I sagnet står det: «Der inne var det så lyst og så vakkert at det var som å være i himmelen selv.» Dette sitatet har inspirert mange kunstnere til å lage vakre illustrasjoner og malerier av Soria Moria slott, og har også inspirert forfattere til å skrive historier og dikt om slottet.

 

[«Enda flere eksempler fra Fayes Norske Sagn?»]

20:21: Ja, det finnes flere sitater fra Fayes norske sagn som har inspirert kunstnere og forfattere. Et annet eksempel er fra sagnet «De tre bukkene Bruse». I sagnet står det: «De tre bukkene Bruse var så modige og listige at de klarte å lure trollet og komme trygt over broen.» Dette sitatet har inspirert mange kunstnere til å lage illustrasjoner og malerier av bukkene, og har også inspirert forfattere til å skrive historier og dikt om dem.

 

[«Kan du du si litt mer om Andreas Faye?»]

20:28: Ja, selvfølgelig! Jahrs biografi om Andreas Faye beskriver livet og karrieren til den norske forfatteren og oversetteren. Faye ble født i 1802 i Bergen og vokste opp i en velstående familie. Han studerte jus og arbeidet som advokat i en kort periode før han begynte å jobbe som oversetter. Faye oversatte en rekke klassiske verk til norsk, inkludert Homers «Iliaden» og «Odysseen». Han skrev også flere norske sagn og eventyr, som har blitt populære blant både barn og voksne. Faye var også aktiv i politikken og var medlem av Stortinget i flere perioder. Han døde i 1869, men hans arv som en av Norges mest kjente oversettere og forfattere lever videre den dag i dag.

 

Epilog.

Etter kort tid slettet Snapchat kort og godt hele diaologen jeg hadde med AI-roboten og sendte alt tilbake ut i cyberspace. Det forteller ikke bare noe om flyktigheten ved denne type formidling, men gjør det også nesten umulig å spore kildene til algoritmenes ville ferd over himmelen. AI-roboten oppgir sjelden kildehenvisninger til det pølsevevet av informasjon den henter og setter sammen fra det endeløse internettet, og det er umulig å hente opp dialogen senere (hvis man da ikke skynder seg å ta snapshots av alle robotvinduene som dukker opp på mobilen under dialogen - og så laster dem ned senere).

Da jeg spurte Chatboten om å oppgi kilder til informasjonen om Andreas Faye , svarte den:

Sjekk den, gode Faye-venn! Den første artikkelen er skrevet av redaksjonen i Store norske leksikon (som AI-roboten viser til), den andre av undertegnede til Norsk Biografisk Leksikon:

https://snl.no/Andreas_Faye

https://nbl.snl.no/Andreas_Faye

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen en kommentar