Andreas Faye-biografi og stifting av Faye-selskap!

Tirsdag 8. mars kl 1900 blir den store biografien «Nybrottsmannen Andreas Faye» av Ernst Håkon Jahr lansert på Kuben - Aust-Agder museum og arkiv i Arendal. Andreas Faye (1802–1869) var historikar, folkeminnegranskar, lærar, prest og politikar. Han tok initiativet til å starte Arendal bibliotek og museum i 1832, med 8. mars som stiftingsdato. Stiftinga av Faye-selskapet skjer altså på dagen 190 år etter! 

Biografien på 1021 sider inneheld også ein annotert bibliografi og ikonografi utarbeidd av Jan Faye Braadland. Jahr og Faye Braadlands felles arbeid er blitt eit storverk, ei gullgruve. Straks etter lanseringa av boka, som kjem på Novus Forlag, er det stiftingsmøte for Andreas Faye-selskapet, som får heimstad i Kuben. Både lanseringa og stiftingsmøtet er åpent for alle, og vi håpar det kjem mange lyttarar, lesarar – og folk som vil vere med i Andreas Faye-selskapet. Selskapet vil ha som mål å spre og fordjupe kunnskap om Andreas Faye, hans liv og virke. Ta gjerne kontakt med Jan Kløvstad, sekretær i Andreas Faye-nemnda, (jan.klovstad@arendal.kommune.no) for fleire opplysningar.

Figur 1. Den første store biografien om Andreas Faye utkommer 190 år etter at den unge læreren Faye tok initiativ til å få stiftet et offentlig museum og bibliotek i Arendal 8. mars 1832.
Figur 2. Faksimile av Den vestlandske Tidende 31. august 1832 med Plan og Bestemmelser for opprettelsen av Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum datert 8. mars 1832. Innbydelsen stod i samme avis 28. ds.

Om innbydelsen og plan/bestemmelser for opprettelsen av et offentlig bibliotek og museum i Arendal skriver Braadland i den annoterte bibliografien i Jahrs biografi, s. 829–830, se ellers biografiens kap. 5 om Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum, s. 308ff.:

«Indbydelse til Bidrag til et offentligt Bibliothek og Museum i Arendal.» [Underskrevet:] Arendal, den 8de Marts 1832. A. Møller, Lange, Morten S. Dedekam, Jacob Thue og A. Faye. I: Den vestlandske Tidende 28.08.1832 (1. årg., nr. 9, s. 37–39). Selv om denne «Indbydelse» er underskrevet av flere, er den ført i pennen av Faye. Med inspirasjon fra sin reise i Europa 1831 var Andreas Faye initiativtaker til opprettelsen av et offentlig bibliotek og museum i Arendal i 1832. Se også gjengivelse av «Indbydelse» i Smith 1860:5–8.

«Plan og Bestemmelser for det af Undertegnede oprettede Bibliothek og Museum.» Arendal, den 8de Marts 1832. A. Møller, Lange, Morten S. Dedekam, Jacob Thue og A. Faye. I: Den vestlandske Tidende 31.08.1832 (1. årg., nr. 10, s. 41). «Plan og Bestemmelser» er skrevet av Morten S. Dedekam, se også gjengivelse i Smith 1860:8–9.

Figur 3. Ungdomsportrett av Andreas Faye 1827, p.e., malt av drammenseren Peter Petersen (1794–1858), halvannet års tid før at han ble uteksaminert som cand.theol. i Christiania og senere flyttet til Arendal som lærer på middelskolen, en stilling han holdt fra begynnelsen av 1829 til han ble utnevnt til sogneprest i Holt 1833.
Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen en kommentar